Stowarzyszenie Dzieciom Będzina

Pomoc dzieciom i młodzieży z powiatu oraz miasta Będzin.


42-500 Będzin
ul. Modrzejowska 89
dzieciombedzina@interia.pl
tel.: (0-32) 761 82 54

KRS 0000219000
Organizacja Pożytku Publicznego


Nawigacja:


Informacje (30-09-2008)

Sprawozdanie z 4 lat SDB

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Dzieciom Będzina za okres 24.08.2004 – 26.09.2008

Realizacja zadań statutowych:

1.Działalność charytatywna na rzecz dzieci potrzebujących pomocy

Realizacja projektów własnych:
•„Czego potrzebujesz?”, 2004 – 2008 około 600 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
•„Brygady koszykowe”, 2004, 2005, 2006, 2007 r. każdorazowo po 60 rodzin wielodzietnych
•„Zapach wiosny”, 2005, 2006, 30 rodzin w najtrudniejszej sytuacji materialnej

2.Pomoc społeczna, w tym dzieciom i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywanie szans tych dzieci i rodzin

Realizacja projektów własnych:
•Stworzenie Ośrodka „Jesteśmy razem”, 2005/2006
•„Czas darowany dziecku”, 2005-2007
•Działanie Ośrodka SDB w roku szkolnym 2006/2007 dla ponad 30 dzieci przez 4 dni w tygodniu w ramach pracy społecznej i wolontariatu
•Zdania własne i publiczne z zakresu pomocy społecznej pn. “Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu miasta Będzina „Jesteśmy razem” w 2007 i 2008 r.

3.Organizowanie i wspieranie działań edukacyjnych, oświatowych i wychowania

Realizacja projektów własnych:
•„Edukacja”, 2004/2005, ogółem dla około 100 dzieci i młodzieży z MZS 1, MZS 2, MZS 3, SP 1, 3 kursy językowe (j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski), terapia pedagogiczna, konsultacje matematyka i j. polski
•Edukacja”, 2005/2006, 2 kursy językowe (j. niemiecki, j. rosyjski), terapia pedagogiczna, konsultacje matematyka, j. angielski, j. polski, ogółem dla około 50 dzieci i młodzieży z MZS 1, MZS 2, SP 1
•„Wielki Bal Karnawałowy”, 2005, 2006, każdorazowo po około 150 młodszych dzieci z będzińskich szkół podstawowych oraz z Domu Dziecka w Sarnowie
•„Wielki Bal w Królewskim Mieście” na 650-lecie Będzina w 2008 r. dla ponad 400 dzieci ze wszystkich będzińskich szkół podstawowych, szkół w Dąbiu i Sarnowie oraz DD w Sarnowie
•„Bank Podręczników”, 2005-2008
•Będziński Dzień Dziecka 2005, 2006, 2007

4.Krajoznawstwo oraz organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Realizacja zadań we współpracy z administracją publiczną:

•Wakacje dla około 140 dzieci każdorazowo w latach 2005, 2006, 2007 i 2008 r. Realizacja projektów „Kolonie letnie” nad morzem wraz z Wydziałem Spraw Obywatelskich UM w Będzinie oraz współpraca z Kuratorium Oświaty w Katowicach w zakresie bezpłatnych wyjazdów dzieci na wakacje.
•Zadanie publiczne w formie wspierania wykonania zadania przez Referat Turystyki i Sportu UM w Będzinie pn. „Integracyjny rajd rowerowy” w 2005 r.

Realizacja projektów własnych:
•Wycieczki: Kraków (2-krotnie), Wieliczka, Brenna
•„Pożegnanie lata”, 2006 r.
•Wycieczki regionalne: Muzeum Zagłębia, Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Mecze Płomienia Sosnowiec

5.Upowszechnianie kultury i sportu wśród dzieci i młodzieży

Realizacja zadań we współpracy z administracją publiczną:
•Zadania z Wydziałem Promocji – Referatem Kultury, trzykrotnie:
– projekt „Budowanie Nadziei” pod patronatem Prezydenta Miasta Będzina w 2005,
– „Koncert Artystycznych Wzruszeń” pod patronatem Ewy Lipskiej w 2006 r.,
– projekt „Kolory szarości” 2007 r.

•Wsparcie projektu Nieformalnej Grupy Metamorfozy zatytułowanego: “Teatralne formy twórcze młodych ” a finansowanego w kwocie 5 tys. euro z funduszów Unii Europejskiej, z programu Akcji Inicjatyw Młodzieżowych, Programu Komisji Europejskiej MŁODZIEŻ SDB w 2006/07 r.

Realizacja projektów własnych:
•„Salonik Literacki” pod patronatem Anny Dymnej, 2004-2008
•Publikacje:
-„Ostrość i katarakta” Antologia Młodych
-„Skoro świt”, Antologia młodoliteracka
•“Galeria w zaułku” pod patronatem prof. Jacka Rykały, 2006 i 2007

6.Ochrona i promocja zdrowia

Realizacja projektów własnych:
•„Zdrowie”, 2004 – 2008
•Działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

Realizacja zadania we współpracy z administracją publiczną:
•Zadanie z zakresu ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia „Prowadzenie działań profilaktyczno – edukacyjno – informacyjnych z zakresu przeciwdziałania narkomanii” z Referatem Spraw Społecznych w 2006 r.

7.Działania na rzecz integracji, współpracy oraz promocja i organizacja wolontariatu

Realizacja zadań własnych:
•Aukcje Allegro „SDB_dzieciom”, 2006-2008
•Organizacja wyjazdów na Festiwal Piosenki Zaczarowanej Fundacji Anny Dymnej, (dzieci z SDB, DD w Sarnowie, i „OSTOJA” – Czeladź)
•Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy (7 stażystów, 1 przygotowanie zawodowe), MOPS (2 osoby – prace interwencyjne)

Realizacja zadań we współpracy z administracją publiczną:
•„Rozwój współpracy pomiędzy miastami na polu polityki młodzieżowej”, 2008 r., Narodowe Stowarzyszenie Koordynatorów do Spraw Młodzieży (Litwa), SDB i Biuro Współpracy z Zagranicą (Będzin)

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej SDB w latach 2004-2008:

Halina Rybak-Gredka – Prezes Zarządu, 24.08.2004 – 26.09.2008
Blanka Cichoń – Sekretarz Zarządu, 24.08.2004 – 26.09.2008
Jacek Golonka – Członek Zarządu, 24.08.2004 – 26.09.2008
Urszula Pluta – Członek Zarządu, 24.08.2004-09.2005, Wiceprezes, 26.09.2005 – 26.09.2008
Anna Grzybek- Wiceprezes, 24.08.2004 – 26.09.2005
Anna Jakubik – Skarbnik, 24.08.2004 – 26.09.2005
Marcin Lazar – Wiceprezes, 26.09.2005 – 26.09.2008
Piotr Lipiński – Członek Zarządu, 24.08.2004 – 31.12.2006
Dorota Grycewicz – Skarbnik, 26.09.2005 – 31.12. 2007
Anna Stasina – Skarbnik, 01.01.2007 – 26.09.2008
Wojciech Chruściel – Członek Zarządu, 01.01.2007 – 26.09.2008
Anna Michałek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 24.08.2004 – 26.09.2008
Janina Nawrocka – Sekretarz Komisji Rewizyjnej, 24.08.2004 – 26.09.2008
Bożena Lach – Zastępca przew. Komisji Rewizyjnej, 24.08.2004 – 26.10.2007
Aleksandra Plak – Zastępca przew. Komisji Rewizyjnej, 26.10.2007 – 26.09.2008

SPRAWOZDANIE PRZEDSTAWIONE NA WALNYM ZGROMADZENIU SDB W DNIU 26 WRZEŚNIA 2008 r.
Halina Rybak-Gredka, Prezes Zarządu SDB

Powrót do wszystkich aktualności »