Stowarzyszenie Dzieciom Będzina

Pomoc dzieciom i młodzieży z powiatu oraz miasta Będzin.


42-500 Będzin
ul. Modrzejowska 89
dzieciombedzina@interia.pl
tel.: (0-32) 761 82 54

KRS 0000219000
Organizacja Pożytku Publicznego


Nawigacja:


Rozwój współpracy (26-09-2008)

Projekt „Rozwój współpracy pomiędzy miastami na polu polityki młodzieżowej”.

Sprawozdanie z realizacji projektu „Rozwój współpracy pomiędzy miastami na polu polityki młodzieżowej”, 18 – 22 września 2008.

W dniach 18 – 22 września 2008 roku został zrealizowany po raz pierwszy w Będzinie międzynarodowy projekt z miastem partnerskim Kaisiadorys na Litwie, dofinansowany przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży.

W projekcie uczestniczyli ze strony polskiej przedstawiciele Stowarzyszenia Dzieciom Będzina, a z litewskiej – Narodowe Stowarzyszenie Koordynatorów do Spraw Młodzieży.

Instytucją zarządzającą funduszem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Zgodnie z ideą swojej działalności, fundacja dofinansowuje projekty mające na celu wspieranie współpracy polskiej i litewskiej młodzieży dla budowania przyjaznej współpracy między narodami Polski i Litwy.

Tematem projektu był „Rozwój współpracy pomiędzy miastami na polu polityki młodzieżowej”.
Podczas pobytu koordynatorów z Litwy w Będzinie zorganizowano cykl seminariów oraz warsztatów poświeconych polityce młodzieżowej w Polsce i na Litwie. Omówiono działalność obydwu stowarzyszeń w środowisku młodzieży, strukturę instytucjonalną odpowiedzialną za realizację polityki młodzieżowej w Polsce i na Litwie oraz zaprezentowano przykłady projektów zrealizowanych przez stowarzyszenia.

Warto nadmienić, że w 1996 roku Parlament Litewski ustanowił Narodowy Program Polityki Młodzieżowej, zaś 4 grudnia 2003 roku zostały wdrożone Ramy Prawne Polityki Młodzieżowej, które regulują podstawowe zasady wdrożenia tej polityki.
Na poziomie samorządów na Litwie ustanowiony jest koordynator do spraw młodzieży w każdym mieście oraz regionalne rady młodzieżowe, których skład osobowy w połowie pochodzi z wyboru spośród członków tzw. „okrągłego stołu” oraz w połowie spośród władz administracyjnych miasta. W skład instytucji „okrągłego stołu” wchodzą przedstawiciele organizacji młodzieżowych z terenu miasta.
W trakcie realizacji projektu został zorganizowany międzykulturowy wieczór z degustacją narodowych dań litewskich i polskich umożliwiający także poznanie narodowych tańców i piosenek z Polski i Litwy. Polscy uczestnicy projektu zobaczyli litewski film „Lot nad Litwą – 510 sekund ciszy”, poświęcony przyrodzie, zabytkom i codziennemu życiu na Litwie.
Kolejnym elementem wizyty w Będzinie było uczestnictwo w warsztatach teatralnych zorganizowanych przez Teatr Preventorium w Ośrodku Kultury w Będzinie, jedną z wielu będzińskich organizacji pracujących z młodzieżą. Młodzi Litwini i Polacy wspólnie szlifowali zawód aktora, prezentując etiudy aktorskie oraz wiersz Juliana Tuwima „Lokomotywa”.
Podczas spotkania zamykającego uczestnicy przedstawili propozycje kolejnych wspólnych projektów nawiązujących do promocji kultury obu krajów poprzez fotografię, muzykę, taniec, teatr, kuchnię narodową oraz stworzenie wspólnej mapy instytucji młodzieżowych.
W ramach promocji dziedzictwa kulturowo-historycznego uczestnicy projektu z Litwy zwiedzili zamek w Ogrodzieńcu oraz symbol polskiej kultury i historii – Kraków.
Projekt umożliwił wymianę doświadczeń między młodymi ludźmi, a przede wszystkim pozwolił zawiązać między nimi przyjaźnie.

Karolina Ostrowska-Bargieł

Zapraszamy Galeria zdjęć

Powrót do wszystkich aktualności »