Stowarzyszenie Dzieciom Będzina

Pomoc dzieciom i młodzieży z powiatu oraz miasta Będzin.


42-500 Będzin
ul. Modrzejowska 89
dzieciombedzina@interia.pl
tel.: (0-32) 761 82 54

KRS 0000219000
Organizacja Pożytku Publicznego


Nawigacja:


Projekty zrealizowane w roku 2004/05

Stowarzyszenie realizowało swoją misję zgodnie z zaplanowanymi 26 sierpnia 2004 r. na I Walnym Zgromadzeniu i zaakceptowanymi przez Zarząd obszarami jej działalności programowej.

Edukacja i terapia pedagogiczna

Zajęcia przedmiotowe prowadzone przez nauczycieli specjalistów. Rodzaj pożytku publicznego, jaki przynosi realizowane przedsięwzięcie to wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Zobacz więcej »

Budowanie nadziei

Zagłębie to tereny pokopalniane, zdegradowane o największym stopniu bezrobocia, zubożenia społeczeństwa i braku nadziei na lepsze jutro. Nasz projekt jest pobudzeniem twórczej aktywności młodych ludzi, wspieraniem ich talentów, budowaniem wizji godnej przyszłości. Jest BUDOWANIEM NADZIEI.

Zobacz więcej »

Pomoc materialna dla dzieci

Pomoc materialna dla dzieci polegała na realizacji projektów: “Czego potrzebujesz?”, “Brygada koszykowa”, “Bank podręczników”.

Zobacz więcej »

Czas darowany dziecku

Wstępny etap realizacji tego projektu to wsłuchanie się w potrzeby i oczekiwania dzieci, aby wykorzystując umiejętności i możliwości członków Stowarzyszenia dopomóc młodym ludziom w polepszeniu jakości ich życia i rozwoju talentów.

Zobacz więcej »

Zdrowie

Ochrona i promocja zdrowia dzieci

Zobacz więcej »

Wakacje

Z wyjazdu ze Stowarzyszeniem Dzieciom Będzina skorzystało 128 dzieci z ośmiu będzińskich szkół.

Zobacz więcej »