Stowarzyszenie Dzieciom Będzina

Pomoc dzieciom i młodzieży z powiatu oraz miasta Będzin.


42-500 Będzin
ul. Modrzejowska 89
dzieciombedzina@interia.pl
tel.: (0-32) 761 82 54

KRS 0000219000
Organizacja Pożytku Publicznego


Nawigacja:


Zamówienia publiczne

Informacje o przetargach, zapytaniach o cenę i wynikach.

Zapytanie o cenę - Wakacje 2010

SIWZ – Wakacje 2010

 • data modyfikacji: 2010-03-28
 • typ: dokument HTML (www)

Zobacz dokument html

Zapytanie o cenę - wakacje 2009

Zapytanie o cenę – Wakacje 2009

 • data modyfikacji: 2009-04-26
 • typ: dokument HTML (www)

Zobacz dokument html

Zapytanie o cenę - Wakacje 2008

Zapytanie o cenę – Wakacje 2008
ZAMAWIAJĄCY: Stowarzyszenie Dzieciom Będzina, 42 – 500 Będzin ul. Modrzejowska 89,
NIP: 625 22 63 363, REGON: 278321131. ZAPRASZA do złożenia oferty na podstawie art. 69 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę o wartości wyrażonej w złotych równowartości przekraczającej 14.000 euro, a mniejszej niż 206.000 euro na zadanie pn.: „Zorganizowanie letniego wypoczynku socjoterapeutycznego dla dzieci ze środowisk dotkniętych alkoholizmem.”
Termin składania ofert upływa 4 lipca 2008 r. o godz. 15: 00. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Stowarzyszenia DZIECIOM BĘDZINA w Będzinie, ul. Modrzejowska 89 w dniu: 4 lipca 2008 r. o godz. 16: 00.

SDB.45/5/08 Będzin 4 lipca 2008

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Ogłoszenie o wyborze oferty – zapytanie o cenę na „Zorganizowanie letniego wypoczynku socjoterapeutycznego dla dzieci ze środowisk dotkniętych alkoholizmem.”

Stowarzyszenie Dzieciom Będzina informuje o wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na: „Zorganizowanie letniego wypoczynku socjoterapeutycznego dla dzieci ze środowisk dotkniętych alkoholizmem.”
•złożono 2 oferty, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrzenia 0
•kryteria wyboru ofert: cena: 100%
•cena tańszej oferty wyniosła – 749,00 zł /osobę w sumie 112,350 zł
•cena droższej oferty wyniosła – 807,00zł/osobę w sumie 130,500 zł

Wybrano ofertę Biura Turystycznego „LUBATUR” w Będzinie
– Sp. j. Robert Lubomski, Anna Lubomska,

42-500 Będzin, ul. Podwale 2
 • wielkość: 100.50 kB
 • data modyfikacji: 2008-06-11
 • nazwa pliku: SIWZ_2008.doc
 • typ: dokument Microsoft Word

Pobierz plik

Zapytanie o cenę - Wakacje 2007

Zapytanie o cenę na zadanie pn.:”Zorganizowanie wypoczynku socjoterapeutycznego dla dzieci z rodzin mających problemy alkoholowe z terenu miasta Będzina.”

 • data modyfikacji: 2007-04-11
 • typ: dokument HTML (www)

Zobacz dokument html

Zapytanie o cenę - Wakacje 2006

Stowarzyszenie Dzieciom Będzina zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:„Zorganizowanie wypoczynku socjoterapeutycznego dla dzieci z rodzin mających problemy alkoholowe z terenu miasta Będzina.”

 • data modyfikacji: 2006-05-30
 • typ: dokument HTML (www)

Zobacz dokument html

Wakacje 2005

Zapytanie o cenę.

 • data modyfikacji: 2005-11-16
 • typ: dokument HTML (www)

Zobacz dokument html

« powrót