Stowarzyszenie Dzieciom Będzina

Pomoc dzieciom i młodzieży z powiatu oraz miasta Będzin.


42-500 Będzin
ul. Modrzejowska 89
dzieciombedzina@interia.pl
tel.: (0-32) 761 82 54

KRS 0000219000
Organizacja Pożytku Publicznego


Nawigacja:


Wakacje

Opiekun:

Z wyjazdu ze Stowarzyszeniem Dzieciom Będzina skorzystało 128 dzieci z ośmiu będzińskich szkół.

W ramach tegorocznej „Akcji lato” w Będzinie, z gminnych środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi, został sfinansowany (88,5 procent kosztów) udział 118 dzieci w koloniach rehabilitacyjno-terapeutycznych organizowanych przez Stowarzyszenie DZIECIOM BĘDZINA (w tym 11,5 procent kosztów ze środków zebranych na organizację wypoczynku letniego nad morzem przez Stowarzyszenie podczas aukcji prac artystycznych oraz sponsorowanych).

Wykonawcą było Biuro Turystyczne LUBATUR z Będzina, które było także znaczącym sponsorem kolonii zorganizowanych w Ośrodku Wypoczynkowym „Duet” w Dąbkach.

Dodatkowo 10 dzieci objętych projektem Stowarzyszenia, „Czego potrzebujesz?” wyjechało na kolenie letnie, dzięki pomocy Posła na Sejm RP Grzegorza Dolniaka, do nadmorskiej miejscowości – Kąty Rybackie.

Krótkie sprawozdanie z kolonii w Dąbkach:

Dofinansowanie UM Będzin wynosiło 70 000 zł.

Zadanie obejmowało organizację kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci z Będzina w nadmorskiej miejscowości dla 120 dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem z terenu miasta Będzina. W turnusie uczestniczyło 118 dzieci. Wszystkie zakładane cele ogólne zostały zrealizowane.

Organizator zapewnił warunki lokalowe i transportowe odpowiednie do realizowanego zadania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków wypoczynku i bezpiecznego transportu.

Placówka koloni letniej Stowarzyszenia DZIECIOM BĘDZINA została zarejestrowana w delegaturze Kuratorium Oświaty w Koszalinie pod numerem 746/05.

Turnus odbywał się w Ośrodku Wypoczynkowym „DUET” w DĄBKACH położonym ok. 50 m od morza na dużym, bezpiecznym i ogrodzonym terenie, usytuowanym bezpośrednio przy zejściu na plażę. Na terenie ośrodka znajduje się kompleks wielofunkcyjnych boisk do piłki siatkowej, koszykowej, nożnej z nawierzchnią syntetyczną, plac zabaw dla dzieci oraz przygotowane miejsce na ognisko ze sprzętem do pieczenia kiełbasek. Ośrodek wypoczynkowy „Duet” w Dąbkach w woj. zachodniopomorskim – miejscowości posiadającej pozytywną opinią o stanie czystości atmosfery oraz wód, jest usytuowany na bezpiecznym i ogrodzonym terenie, blisko plaży. Posiada kartę kwalifikacyjną obiektu.

Na terenie ośrodka znajduje się kompleks wielofunkcyjnych boisk do piłki siatkowej, koszykowej, nożnej, plac zabaw dla dzieci oraz przygotowane miejsce na ognisko. Posiada: stołówkę, przygotowane sale do prowadzenia zajęć dydaktycznych z tablicami, salę ze sprzętem dyskotekowym, sale do gier cichych, salę do zajęć rehabilitacyjnych, sprzęt TV i DVD.

Dzieci zakwaterowane były w estetycznych pokojach 2,3,4,5 osobowych lub w pokojach typu studio, pokoje z łazienkami lub z umywalkami. W pokojach znajdowały się, do dyspozycji uczestników, oddzielne miejsce do spania, szafki nocne, lampki, stół.

Realizowano plan pracy wychowawczej i program zajęć profilaktycznych, dostosowany do wieku i możliwości uczestników wyjazdu przez osoby posiadające przygotowanie w zakresie pacy o charakterze terapeutycznym zgodnie z harmonogramem i planem pracy. Osoby pracujące przy realizacji zadania (kierownik, pedagog i 10 osobowa kadra pedagogiczna) to wysoko kwalifikowani nauczyciele oraz studenci z kursem kwalifikacyjnym do prowadzenia koloni.
Zabezpieczono materiały piśmienne, dydaktyczne, medyczne oraz sprzęt sportowy gwarantujące właściwą realizację zadania. Rodzaje prowadzonych działań to:

 • udział dzieci w zajęciach profilaktyczno – edukacyjnych prowadzonych przez pedagoga z uprawnieniami TSA wg programu autorskiego „ABC emocji”,
 • obcowanie z przyrodą poprzez zorganizowane wyjazdy i spacery połączone z zajęciami rekreacyjno-wypoczynkowymi typu: zabawy i gry zespołowe na boisku sportowym, sali gimnastycznej, korcie tenisowym, oraz udział w przedstawieniu teatralnym.
 • inhalacje, pobyt na basenie, elementy hipoterapii,
 • konkursy plastyczne, wokalne, sprawnościowe,
 • pogadanki z elementami programów „Zanim spróbujesz „ i „Siedem kroków” ,
 • wycieczki autokarowe, piesze, jazda rowerem,
 • spotkania integracyjne, dyskusyjne, towarzyskie, ognisko.

  Usługa Biura Turystycznego Lubatur obejmowała:

 • zakwaterowanie jw.
 • wyżywienie 4 x dziennie ( 3 posiłki główne + podwieczorek ),
 • przejazd (autokary na trasie Będzin – Katowice – Będzin i Sławno – Dąbki – Sławno oraz pociąg Katowice – Sławno – Katowice )
 • wycieczki autokarowe ( Kołobrzeg, Darłowo) ,
 • rejs statkiem po morzu,
 • wejście do parku wodnego,
 • zajęcia z końmi prowadzone przez instruktorów,
 • inhalacje zbiorowe dla dzieci,
 • organizację dyskotek i ogniska z pieczeniem kiełbasek,
 • opiekę medyczną /pielęgniarka na miejscu, lekarz dochodzący/,
 • opieka ratowników,
 • zakwaterowanie i wyżywienie kadry: kierownika koloni, 10 wychowawców oraz pedagoga,
 • wynagrodzenia dla 10 osobowej kadry wskazanej przez Stowarzyszenie DZIECIOM BĘDZINA, (kierownik i 1 wychowawca pracowali charytatywnie).

  Zleceniobiorca przy realizacji zadania z zakresu zorganizowania letniego turnusu terapeutycznego był w kontakcie z Wydziałem Spraw Obywatelskich w sprawach kwalifikacji dzieci.

  Na turnusie przebywały dzieci i młodzież w wieku 8 – 16 lat.

  Stowarzyszenie DZIECIOM BĘDZINA zaplanowało kontynuację działań opiekuńczych i pracę profilaktyczno – wychowawczą w ramach projektów Stowarzyszenia, „Czego potrzebujesz?”, „Czas darowany dziecku” i „Budowanie nadziei” także po powrocie uczestników kolonii do Będzina.