Stowarzyszenie Dzieciom Będzina

Pomoc dzieciom i młodzieży z powiatu oraz miasta Będzin.


42-500 Będzin
ul. Modrzejowska 89
dzieciombedzina@interia.pl
tel.: (0-32) 761 82 54

KRS 0000219000
Organizacja Pożytku Publicznego


Nawigacja:


Ośrodek “Jesteśmy razem”

W okresach 1.09.08 – 31.12.08 oraz 1.04.09-30.06.09 zadanie było realizowane przy współpracy z Urzędem Miejskim w Będzinie. Był to czas realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn. „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu miasta Będzina” – „Jesteśmy razem”.

Zostały zrealizowane następujące zakładane cele:
1. Zajęcia socjoterapeutyczne kształtowały w dzieciach takie cechy osobowości oraz takie dyspozycje funkcje psychofizyczne, dzięki którym możliwe jest wspieranie i stymulowanie ich optymalnego rozwoju:
•zrozumienia i przejściowego zaakceptowania przez dzieci ich własnych trudności przystosowawczych, wzbudzanie w dziecku wiary we własne siły i możliwości, a w oparciu
o nie dążeń do osiągania sukcesów,
•zmobilizowania do aktywnego działania mimo istniejących przeszkód i uczenie sposobów pokonywania niepowodzeń, poprawy sprawności psychicznej dzieci,
•kształtowania umiejętności porozumiewania się z innymi, pracy w zespole, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów interpersonalnych,
•poszerzenia wiedzy w zakresie rozumienia siebie, zjawisk otaczającego świata, komunikowania się i efektywnego współdziałania z otoczeniem,
•rozbudzania motywacji integracyjnych, altruistycznych i pomocowych,
•uświadomienie podopiecznym o możliwości korzystania w każdej chwili z pomocy instytucji i ludzi, którzy takiej pomocy mogą udzielić.
II. Zajęcia prowadzone w Ośrodku „Jesteśmy razem” pobudziły w dzieciach:
•rozwój zainteresowań i umiejętność organizowania swego czasu wolnego,
•nawyk korzystania i współtworzenia dóbr kultury (teatr, kino, czytelnictwo, piśmiennictwo, malarstwo, twórczość własna), sportu, turystyki, imprez, wycieczek,

Realizowanie zadania odbywały się poprzez zajęcia socjoterapeutyczne z udziałem dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i ze środowisk dotkniętych alkoholizmem, które były prowadzone 2 razy w tygodniu po 2 godz. na terenie ośrodka „Jesteśmy razem” przez nauczyciela posiadającego uprawnienia terapii socjoterapeutycznej.
Rodzaj działań:
•udział dzieci w zajęciach socjoterapeutycznych profilaktyczno – edukacyjnych, wkłady, pogadanki, warsztaty tematyczne z elementami programów: „ABC emocji”, „Zanim spróbujesz „ i „Siedem kroków” ,
•wycieczki autokarowe,
•zajęcia rekreacyjno-wypoczynkowymi typu: zabawy i gry zespołowe na boisku sportowym, sali gimnastycznej,
•udział w imprezach kulturalnych, wyjazd do multikina oraz do teatru,
•zabawy i ćwiczenia na basenie,
•lecznicze pobyty w grocie solnej,
•konkursy plastyczne, literackie, wokalne, sprawnościowe.
Dodatkowo dzieci i młodzież uczestniczące w zajęciach objęte były pomocą edukacyjną, opiekuńczą i wychowawczą (kontynuacja pracy Ośrodka „Jesteśmy razem” prowadzonej od 15 września 2006 r.). Dzieci uczestniczyły w licznych zajęciach, imprezach SDB np. Salonki Literackie, w wycieczkach, koloniach. Pozostała kadra pracująca w ramach zadania posiadała odpowiednie kwalifikacje, a jej liczba zapewniała bezpieczeństwo dzieci. Byli to nauczyciele różnych specjalności oraz wychowawcy świetlicy. Zajęcia prowadzone prze wysoko kwalifikowaną kadrę pedagogiczną wspomagali stażyści i wolontariusze. Prowadzono dokumentację pracy (dzienniki zajęć, listy obecności).
Rodziny dzieci objętych pracą socjoterapeutyczną uzyskiwały wsparcie od Stowarzyszenia Dzieciom Będzina (kontynuacja działań w ramach projektu, „Czego potrzebujesz?” od 26 sierpnia 2004 r. do nadal).
Termin realizacji zadania: od 01.02.08 do 31.12.08. Miejsce: Ośrodek Stowarzyszenia Dzieciom Będzina „Jesteśmy razem”, Będzin, ul. Modrzejowska 89/1.
Harmonogram:
•Udział dzieci w zajęciach socjoterapeutycznych profilaktyczno – edukacyjnych, wkłady, pogadanki, warsztaty tematyczne z elementami programów wspierających rozwój emocjonalny, prowadzonych systematycznie 2 razy w tygodniu po 2 godziny, prowadzonych przez nauczyciela posiadającego uprawnienia do terapii pedagogicznej.
•wycieczki :
•Brenna (dwu dniowa ),
•Park Wodny NEMO, grudzień,
•zajęcia rekreacyjno-wypoczynkowymi typu: zabawy i gry zespołowe na boisku sportowym, sali gimnastycznej,
•udział w imprezach kulturalnych, wyjazd do Multikina 1 raz oraz do teatru 1 raz
•zabawy i ćwiczenia na basenie, 1 raz w tygodniu po 1 godzinie (I półrocze 2008r.)
•pobyt w grocie solnej, 1 raz w miesiącu
Sprawozdanie szczegółowe z działalności Ośrodka w okresie os 1 lutego 2008 do 31 grudnia 2008 r.
Nauczyciel z uprawnieniami do prowadzenia terapii pedagogicznej zatrudniony był przez cały rok. W drugim półroczu SDB zatrudniło na umowy o dzieło nauczycielską kadrę specjalistów w różnym zakresie np. matematyka, j. polski, j. niemiecki, wychowawca świetlicy z uprawnieniami do resocjalizacji.

W czasie wakacji większość naszych podopiecznych przebywało na koloniach letnich organizowanych przez Stowarzyszenie Dzieciom Będzina. Byli objęci opieką pedagogów. Przeżyli niezapomniane chwile nad pięknym, polskim morzem w Darłówku oraz Dąbkach
W I semestrze roku szkolnego 2008/09 stałe zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży odbywały się pięć dni w tygodniu: wtorki i czwartki w godzinach od 15:00 do 18:30 w pozostałe dni od godz.14.00 do 16.00. 16 września na nowy rok szkolny ruszył Ośrodek SDB “Jesteśmy razem”. To było barwne, serdeczne powitanie. Kilkanaście dzieci i tyleż przyjaciół przybyłych z prezentami, słodkościami, uśmiechem i dobrym słowem. Na dzieciaki czekały niespodzianki w postaci maskotek i materiałów piśmienniczych od dwóch młodych par – nowożeńców, którzy przekazali te prezenty naszym dzieciom.
Rozkład regularnych zajęć:
WTORKI:
Godz.15:00-16:00 Przyjazna matematyka mgr Beata Makuch
Godz.16:00-17:30 Zajęcia socjoterapeutyczne mgr Małgorzata Klimek
Godz.17:00-18:00 Zajęcia lingwistyczne mgr Maria dos Santos
Godz.17:30-18:30 Bajeczne wtorki mgr Małgorzata Sęk
CZWARTKI:
Godz.15:00-16:00 Zajęcia świetlicowe Izabela Dobrowolska
Godz.16:00-17:30 Rodzinny dzień powszedni mgr Małgorzata Klimek
Godz.16:00-17:00 Przyjazna matematyka i bezpieczny komputer mgr Beata Makuch
Godz.17:00-18:00 Nasz język polski mgr Artur Jeszke
Godz.17:30-18:30 Godzina przy ciepełku mgr Małgorzata Sęk
PONIEDZIAŁKI, ŚRODY, PIĄTKI:
Godz.14:00-16:00 Zajęcia świetlicowe Izabela Dobrowolska
Zajęcia socjoterapeutyczne:
Uczestniczyło w nich 20 uczniów z różnych szkół. Pierwszy etap pracy z grupą uczniów – był to czas integracji, budowania atmosfery wzajemnego zaufania, rozwijania klimatu bezpieczeństwa. Zapoznano uczniów z tematyką zajęć, metodami pracy. Zawarty został również kontrakt grupowy z określeniem norm grupowych. W celu integracji zorganizowano nieodpłatne wyjazdy na basen. W miesiącu kwietniu zrealizowano tematykę poświęconą mocnym stronom, każdego z uczestników. Celem spotkań było budowanie pozytywnego obrazu i własnej osoby, rozwijaniu szacunku do samego siebie, dostrzegania własnej wyjątkowości i niepowtarzalności, a przede wszystkim nauczenie się jak nabrać zaufania do siebie i innych. Omówiono również problem budowania własnej wartości. W miesiącu maju realizowane były zajęcia poświęcone porozumiewaniu się. Celem spotkań było kształtowanie umiejętności kontaktu z otoczeniem, uczenie się sposobów rozwiązywania konfliktów i podejmowania decyzji. Uczniowie poznali zasady prawidłowej komunikacji interpersonalnej, ćwiczyli komunikat „Ja”. W miesiącu czerwcu uczniowie zapoznali się z modelem zachowań ludzi: uległość, szanowanie terytorium psychologicznego drugiego człowieka, asertywność. Uczyli się obrony swoich praw i respektowania praw innych. Rozwijali umiejętność przedstawiania własnego zdania i własnej reakcji (bez agresji), uczyli się proszenia o to, czego w danej chwili potrzebują. Uczyli się radzenia sobie z konfliktami na drodze dyskusji – dogadywania się, poznawali i rozwijali umiejętność odmawiania.W ramach zajęć socjoterapeutycznych w miesiącu wrześniu z grupą uczestników przeprowadzone były zajęcia, dotyczące sposobów rozwiązywania konfliktów oraz ich zapobiegania, a także radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. Omawiane były propozycje wspólnych ich rozwiązań. W miesiącu październiku omawiane były podstawowe funkcje rodziny, poznawanie swojego miejsca w rodzinie. W trakcie zajęć uczestnicy wymieniali własne poglądy i spostrzeżenia, wykonywali prace plastyczne.
W miesiącu listopadzie w ramach adaptacji i integracji zorganizowany został ,,wieczorek andrzejkowy”, na który uczniowie przygotowali wróżby, gry i zabawy oraz świetnie bawiły się wraz z nauczycielami.
W miesiącu grudniu została zorganizowana wycieczka do kina w Będzinie oraz wycieczka do Sądu Rejonowego, która została przygotowana przez kuratora sądowego opiekującego się rodzinami dysfunkcyjnymi Panią Aleksandrę Plak.
Zrealizowane były wyjścia do groty solnej mieszczącej się w ośrodku odnowy biologicznej „AGAVERA” w Będzinie, gdzie w baśniowym wnętrzu jaskini mikroklimatycznej dzieci mogły w pełni odetchnąć od codziennych spraw, przy muzyce relaksacyjnej oraz naturalnym szumie solanki jodowej po kaskadzie i tężni jaskini, mogły w pełni zregenerować zmęczone umysły oraz zrelaksować się i uwolnić od codziennego stresu
W tym roku szkolnym, dzieci przychodzące do Ośrodka “Jesteśmy razem” nie mogły narzekać na nudę. Oprócz stałych zajęć dzieci uczestniczyły w organizowanych dla nich zabawach, jak Halloween, Andrzejkach, Mikołajkach. Nauczyciele, Małgorzata Klimek, Małgorzata Sęk i Artur Jeszke oraz stażystka Iza, starali się, aby zajęcia były ciekawe
i atrakcyjne. W Halloween wszyscy wspaniale pokonali „Strrraszny tor przeszkód”. A był naprawdę „straszny”. Trzeba było rozwiązać „strrraszne” rebusy, wyłowić jabłko z wody, rozróżnić „strrraszne” dźwięki i rozpoznać „strrraszne” rekwizyty. Na zakończenie, przy herbatce i halloweenowych ciasteczkach, każdy otrzymał dyplom POGROMCY STRACHU. W andrzejkowy wieczór były oczywiście wróżby i zabawy. Dzieci w kręgu poznawały tradycje i zwyczaje wróżb: w wigilię św. Andrzeja – dla dziewcząt i w wigilię św. Katarzyny -dla chłopców, a także przysłowia związane z andrzejkami. Z niecierpliwością wszyscy czekali na św. Mikołaja. I przyszedł z workiem pełnym prezentów. Po rozwiązaniu zagadek związanych ze św. Mikołajem i zimą, dzieci otrzymały piękne paczki ufundowane przez SDB.
Zwieńczeniem aktywności dzieci były wystawione 18 grudnia Jasełka. Był to magiczny
i niepowtarzalny wieczór. Przy dźwiękach kolęd, w wykonaniu Małgosi i Diany, dzieci przedstawiły kukiełkowe Jasełka w trzech odsłonach. Występ dzieci zrobił duże wrażenie na zaproszonych gościach. Byli nimi: prof. Włodzimierz Wójcik, Jacek Golonka, Ewa Gwiazda, rodzice i oczywiście pani prezes, Halina Rybak –Gredka. W tej świątecznej atmosferze wszyscy dzieliliśmy się tradycyjnym opłatkiem, życząc sobie nawzajem zdrowia
i wszelkiej pomyślności. Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały zabawki. W grudniu na ostatnich zajęciach zorganizowano Wigilię, podczas której uczniowie otrzymali paczki świąteczne.
Zajęcia terapeutyczne w II półroczu były prowadzone przez mgr Małgorzatę Klimek metodami aktywnymi. Realizowano zaplanowane cele terapeutyczne, edukacyjne
i rozwojowe stanowiące istotę programu socjoterapeutycznego. Dużym zainteresowaniem cieszyły się ćwiczenia relaksacyjne oparte na wizualizacji. Podczas każdych zajęć był czas przeznaczony na zabawę (gry psychologiczne) na odreagowanie emocjonalne oraz w razie potrzeby na indywidualny kontakt prowadzących z uczestnikami grupy. Rozwiązywano codzienne problemy szkolne i rodzinne. W miesiącu lutym uczestnicy zajęć zapoznani zostali także z tematem o uzależnieniach i ich skutkach. Omówiono tematy dotyczące substancji uzależniających jak: alkohol, narkotyki, papierosy. Zajęcia odbywały się zawsze w kręgu, aby każdy uczestnik grupy mógł mieć kontakt wzrokowy z innymi uczestnikami, co sprzyja nawiązaniu kontaktu emocjonalnego, wyrównuje pozycje społeczne i zmniejsza dystans między prowadzącym, a uczestnikiem zajęć. Podstawom pracy z grupą jest rundka jako technika dzielenia się swoimi doświadczeniami, wykorzystywana zwykle w podsumowaniu ćwiczeń. Podczas zajęć wykorzystywane są metody aktywizujące:
•Pogadanki z wykorzystaniem środków audiowizualnych
•Praca w grupach
•Burza mózgów
•Praca indywidualna
•Gry i zabawy psychologiczne
•Muzykoterapia
•Twórczość plastyczna
•Wizualizacja
Dodatkowe zajęcia i atrakcje dla dzieci z Ośrodka „Jesteśmy razem”:
•Wyjazdy do hali sportowej przy MZS nr 4 w Będzinie – Łagiszy – 1 raz w tygodniu projekt „Gramy razem”.
•Realizowane były także projekty i działania stowarzyszenia takie jak: Salonik Literacki, dzięki któremu nasze dzieci mogły poczuć wspaniałą atmosferę życia kulturalnego.
Prof. Włodzimierz Wójcik i Jacek Golonka, muzyczny duet na skrzypce i wiolonczelę (Filip Rekieć i Paulina Jakubowska) oraz dzieci, młodzież i poezja Asnyka – tak oto zainaugurowaliśmy piąty “kulturalny rok” w SDB.
23 września o godz. 17:00 w 170 rocznicę urodzin Poety w Ośrodku SDB “Jesteśmy razem” w Będzinie przy ul. Modrzejowskiej 89/1 odbył się uroczysty Salonik Literacki pn. “Liryka Adama Asnyka pośród nas”. Gościem Saloniku był prof. zw. dr hab. Włodzimierz Wójcik wygłosił odczyt dla dzieci i młodzieży. Studenci Akademii Muzycznej wykonali piękny koncert.
Uczniowie wpisani do rejestru SDB w szczególności grupa z Ośrodka „Jesteśmy razem” korzystały z Banku Podręczników Stowarzyszenia Dzieciom Będzina, który mieści się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie (nieodpłatnie wypożyczaliśmy na rok dzieciakom podręczniki szkolne i zeszyty ćwiczeń).
Praca terapeutyczna z tą grupą, jest kontynuowana w roku 2009.
1.Grupa socjoterapeutyczna uczestnicząca systematycznie w zajęciach prowadzonych
w Ośrodku „Jesteśmy razem” /liczba uczestników – wyniosła 20/
2.Działania artystyczne w ośrodku /liczba uczestników – wynosiła około 50/

Sprawozdanie z działalności Ośrodka w II semestrze roku szkolnego 2008/09:
Kadra: Zatrudniono nauczyciela z uprawnieniami do prowadzenia zajęć terapii pedagogicznej, oraz na umowę zlecenie nauczycielską kadrę specjalistów różnych dziedzin, np. matematyki,
j. polskiego, art – terapii, wychowawcę świetlicy z uprawnieniami pedagogiki wczesnoszkolnej oraz edukacji bibliotecznej.
Rozkład zajęć: I półrocze 2009 r.: stałe zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży odbywały się 2 razy w tygodniu: we wtorki i czwartki w godzinach od 15.00 do 18.30.
WTORKI:
Godz. 15:00 – 16:00 – zajęcia w świetlicy – mgr Monika Nawalany
Godz. 15:00 – 16:00 – „Przyjazna matematyka” – mgr Beata Makuch
Godz. 16:00 – 18:00 – zajęcia socjoterapeutycznej – mgr Małgorzata Klimek
Godz. 17:00 – 18:00 – seans w grocie solnej Agavera ( 1. i ostatni wtorek miesiąca)
Godz. 17:00 – 18:30 – „Bajeczne wtorki” – mgr Małgorzata Sęk
CZWARTKI:
Godz. 14:00 – 16:30 – Zaj. socjoterapeutyczne na basenie „Nemo Wodny Świat”
– mgr Małgorzata Klimek, mgr Monika Nawalany
Godz. 16:00 – 18:00 – „Nasz język polski” – mgr Artur Jeszke
Godz. 17:00 – 18:30 – „Godzina przy ciepełku” – mgr Małgorzata Sęk

Zajęcia socjoterapeutyczne:
W II semestrze zajęcia socjoetapeutyczne prowadziła pani mgr Małgorzata Klimek
2 razy w tygodniu po 2 godziny. W okresie od kwietnia do czerwca w każdy czwartek zajęcia socjoterapeutyczne odbywały się na basenie, natomiast we wtorki w świetlicy SDB.
W zajęciach tych uczestniczyło 20 uczniów ze szkół będzińskich. Zajęcia poświęcono tematyce porozumiewania się z ludźmi, kształtowaniu umiejętności kontaktowania się z otoczeniem, poznawaniu sposobów rozwiązywania konfliktów bez agresji na drodze dyskusji. Uczniowie poznali zasady prawidłowej komunikacji. Podjęto tematykę modelowych zachowań ludzkich: uległość, szanowanie terytorium psychologicznego drugiego człowieka, asertywność. Dzieci uczyły się obrony swoich praw i respektowania praw innych, rozwijały umiejętność przedstawiania własnego zdania, proszenia o to, czego w danej chwili potrzebują, poznawały sposoby odmawiania i mówienia „nie”.
W kwietniu odbyły się 1. zajęcia z cyklu: „Zwyczaje i obrzędy ludowe”, kształtujące postawę szacunku dla polskiej tradycji – Święta Wielkiej Nocy ( elementy innowacji pedagogicznej „Korowód obrzędowy”).
W maju przygotowano przedstawienie z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca, kształtujące postawę szacunku dla najbliższych. W czerwcu przeprowadzono „Rodzinną zgadywankę terenową”, której celem było kształtowanie zdrowej rywalizacji i umiejętności organizowania czasu wolnego.
DODATKOWE ZAJĘCIA :
Podczas zajęć czwartkowych dzieci uczestniczyły w zajęciach na basenie „Nemo”
w Dąbrowie Górniczej, gdzie pod okiem ratowników uczyły się pływać. W pierwszy i ostatni wtorek miesiąca uczestniczyły w seansach zdrowotnych w grocie solnej „Agavera”, będącej doskonałym źródłem jodu i innych mikropierwiastków. Baśniowe wnętrze jaskini, muzyka relaksacyjna i szum jodowej solanki sprawiły, że dzieci w pełni mogły odpocząć
i zrelaksować się.
W kwietniu dzieci obejrzały spektakl o przygodach Rozbójnika Rumcajsa w Teatrze Dzieci Zagłębia. Był to barwny muzyczny spektakl z piosenkami bluesowo – rockowymi i raege.
Dodatkową atrakcją dla dzieci była możliwość wejścia na scenę i wykonania wspólnego zdjęcia z aktorami.
W okresie przedświątecznym zorganizowano wiele zajęć plastyczno – technicznych: wykonywanie kart świątecznych, pisanek i kraszanek różnymi technikami, dekoracji pomieszczeń.
Za udział w mini konkursach z języka polskiego i plastycznych dzieci otrzymywały nagrody rzeczowe.
W lutym został ogłoszony konkurs plastyczny na maskotkę Stowarzyszenia Dzieciom Będzina dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas młodszych szkół podstawowych. Spośród 140 nadesłanych prac zespół jurorów wyłonił najbardziej interesujące projekty w trzech kategoriach wiekowych: przedszkola, klasy I – III SP, klasy IV – VI SP.
Wytypowano zwycięzców w poszczególnych kategoriach, a także zdobywców II i III miejsc. Przyznano liczne wyróżnienia. Wszyscy zwycięzcy otrzymali nagrody.
9 maja był w świetlicy Dniem Zwycięstwa nad nudą, brakiem pomysłu na życie
i zwątpieniem w kreatywność człowieka. Wszystko to dzięki gościom Saloniku Literackiego: Marii Golance i Mirusi Borkowskiej. Pierwsza Pani przedstawiła szereg pięknych, pouczających i zabawnych wierszy, aktorsko odgrywając swoje teksty. Sekundowała jej kilkuletnia wnuczka Magdusia. Pani Maria ozdobiła głowy widowni oryginalnymi nakryciami i zaprezentowała kalejdoskop scenicznych strojów.
Mirusia Borkowska przedstawiła obrazki, które wykonała różnymi technikami.
Z entuzjazmem opowiadała też o twórczości plastycznej i zaśpiewała piosenkę. Wzbudziła ogólny podziw i szacunek jako dziecko specjalnej troski. Ma na swoim koncie wiele nagród
i wyróżnień w konkursach plastycznych. Dzieci ze wzruszeniem reagowały na występy, nagradzając występujących nieustającymi brawami. Twórcze emocje zakończyły się poczęstunkiem i towarzyszącymi mu kuluarowymi rozmowami. Artyści i goście otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Dzień Dziecka w ośrodku „Jesteśmy razem” przebiegał pod hasłem bycia razem: dzieci, nauczyciele, członkowie Stowarzyszenia i nestor prof. Włodzimierz Wójcik, który obchodził w tym dniu urodziny. Nowy członek SDB Tomasz Kwiecień wraz z żoną obdarował dzieci zabawkami i artykułami piśmienniczymi. Wieczór zakończył się wspólną ucztą.
SDB było też współorganizatorem Dnia Dziecka z Miejskim Przedszkolem nr 2 i Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego w Będzinie na placu osiedla Zamkowe. Była to impreza dla
ok. 400 dzieci z całego Będzina i dzieci z ośrodka „Jesteśmy razem”. W trakcie uroczystości odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego na maskotkę SDB. Dzieci otrzymały torby z upominkami i książkami oraz dyplomy.
W czasie wakacji większość naszych podopiecznych przebywała na koloniach organizowanych przez Stowarzyszenie Dzieciom Będzina w Jastrzębiej Górze. Dzieci wzięły udział m. in. w zajęciach prowadzonych przez pedagoga Panią M. Gondek i wychowawców. Odbyły się zajęcia poświęcone cyberprzemocy. Wszyscy koloniści otrzymali zestawy materiałów edukacyjnych i komiks na pamiątkę.