Stowarzyszenie Dzieciom Będzina

Pomoc dzieciom i młodzieży z powiatu oraz miasta Będzin.


42-500 Będzin
ul. Modrzejowska 89
dzieciombedzina@interia.pl
tel.: (0-32) 761 82 54

KRS 0000219000
Organizacja Pożytku Publicznego


Nawigacja:


Budowanie nadziei

Imprezy i działania kulturalne, działania twórcze i na rzecz integracji.

W szczególności były to:

1)Dzień Dziecka
Dzień dziecka w 2009 roku w naszym Ośrodku przebiegał pod hasłem bycia razem: dzieci, nauczyciele, członkowie Stowarzyszenia i nestor prof. Włodzimierz Wójcik, który obchodził w tym dniu urodziny. Nowy członek SDB Tomasz Kwiecień wraz z żoną obdarował dzieci zabawkami i artykułami piśmienniczymi. Wieczór zakończył się wspólną ucztą.
SDB było też współorganizatorem Dnia Dziecka z Miejskim Przedszkolem nr 2 i Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego w Będzinie na placu osiedla Zamkowe. Była to impreza dla ok. 400 dzieci z całego Będzina i dzieci z ośrodka „Jesteśmy razem”. W trakcie uroczystości odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego na maskotkę SDB. Dzieci otrzymały torby z upominkami i książkami oraz dyplomy.

2) Wielki Bal w KrólewskimMieście
22 stycznia w hali sportowej MZS nr 4 odbył się Wielki Bal Karnawałowy, zorganizowany przez Stowarzyszenie Dzieciom Będzina oraz Radę Rodziców przy MZS 4. Była to już piąta taka integracyjno – charytatywna zabawa karnawałowa dla najmłodszych dzieci. W zabawie uczestniczyły wszystkie klasy SP 9 wraz z wychowawcami klas i świetlicy szkolnej, którzy dzielnie wspierali i uświetniali imprezę. Gośćmi balu były dzieci z Domu Dziecka
w Sarnowie oraz z Ośrodka “Jesteśmy razem” SDB

3) Działania twórcze
a) W lutym 2008 roku ogłosiliśmy konkurs na wywiad, przeprowadzony przez dzieci
i młodzież ze znanymi postaciami kultury, sztuki i literatury posiadającymi rodowód, bądź związki artystyczne z regionem śląsko-dąbrowskim. Stowarzyszenie Dzieciom Będzina, organizacja pozarządowa, mająca status organizacji pożytku publicznego, zaprosiło młodych prozaików i dziennikarzy do zbiorowej publikacji pod znaczącym tytułem CAŁUS
I KOPNIAK.
Nakładem pracy wielu ludzi oraz dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Wydziału Kultury
i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu w czerwcu 2009r publikacja poszła
do druku. Udział finansowy w wydaniu wyniósł: UM Sosnowiec 37%
a SDB 63% kosztów.
Druk książki zlecono wydawnictwu Magic Sc. w Będzinie. Zostało wydrukowanych 500 egzemplarzy, które dostarczono do Stowarzyszenia 19 czerwca.
W sobotę 20 czerwca w Ośrodku SDB “Jesteśmy razem” odbyło sie pierwsze spotkanie promocyjne z gorącym wydaniem. Zjawili się młodzi redaktorzy przeprowadzający wywiady – jak również wielu ich znanych rozmówców m.in. prof. Włodzimierz Wójcik, Paweł Barański, Wojciech Brzoska, Sławomir Matusz, Katarzyna Młynarczyk, Mirosława Pajewska, Paweł Sarna, Arkadiusz R. Skowron, Jerzy Suchanek.
W kolejnym etapie odbyła się promocja naszej książki poprzez niecodzienny rodzaj spotkań młodych twórców ze znanymi ludźmi naszego regionu. Recenzje książki pojawiły się
w mediach (prasa, strony internetowe) na przełomie sierpnia i września.
Uroczysta promocja książki odbyła się tuż po wakacjach podczas Koncertu Artystycznych Wzruszeń – 25 września w Teatrze Dzieci Zagłębia im. Dormana.

4)Saloniki Literackie:
Patronem honorowym Saloniku Literackiego Stowarzyszenia Dzieciom Będzina jest Anna Dymna. Są to spotkania dzieci i młodzieży z ludźmi literatury, kultury i sztuki. Czytanie poezji i tekstów literackich. Słowom towarzyszy muzyka. Opiekunem Saloniku jest Jacek Golonka – poeta, autor wierszy, tekstów piosenek i programów dla dzieci, którego nazwisko od 1993 r. umieszczono w światowym wykazie autorów International Biographical Centre. Salonik Literacki ma swoją stronę internetową www.salonikliteracki.prv.pl, aktualne informacje zamieszczane są na witrynie Stowarzyszenia www.dzieciombedzina.info .

Opis Saloników:
I Salonik 23 września w 170 rocznicę urodzin Poety w Ośrodku SDB “Jesteśmy razem” w Będzinie przy ul. Modrzejowskiej 89/1 odbył się uroczysty Salonik Literacki pn. “Liryka Adama Asnyka pośród nas”. Gościem Saloniku był prof. zw. dr hab. Włodzimierz Wójcik, który wygłosił odczyt dla dzieci i młodzieży.
Tak relacjonuje spotkanie nasz poeta, członek Stowarzyszenia-Jack Golonka:
“Jeszcze z początkiem sierpnia prof. Włodzimierz Wójcik zaproponował w związku ze 170 rocznicą urodzin Adama Asnyka, poetycki wieczór jego pamięci. Na wrześniowy, jak się okazało, chłodny wtorkowy wieczór zaproszono Gości …do przytulnej, nieco staroświeckiej salki, zdobnej w kaflowy piec i wiszące na ścianach obrazy zagłębiowskich malarzy. Jakże miłą niespodziankę sprawiła organizatorom spotkania sama młodzież. Bo właśnie tym razem pojawił się muzyczny duet – Filip Rekieć, student I –go roku Akademii Muzycznej we Wrocławiu i jego koleżanka Paulina Jakubowska, przybyła też młodziutka piosenkarka Marlena Nowak i grupka sympatycznych recytatorek pod wodzą pani Marioli Łaty.
Młodzi artyści, jak to określił prof. Włodzimierz Wójcik, wnieśli do salki SDB… piękno…
Sam zaś Profesor opowiadał o poecie, wyjątkowym uczestniku powstania styczniowego, propagatorze wiedzy i oświaty, działaczu społeczno-politycznym, taterniku. Opowiadając żywo i ciepło – recytował piękne wiersze Adama Asnyka, mówił też o wielu życiowych pasjach poety. W powietrzu zawirowało od wrażeń…
Żeby jednak te artystyczne wrażenia nikomu nie umknęły, to zaprzyjaźniony ze Stowarzyszeniem operator filmowy, amator, Wojciech Pudło uwiecznił je na taśmie filmowej. Wkrótce też wszyscy opuszczaliśmy podwoje SDB i żegnani przez Gospodarza Ośrodka, Halinę Rybak-Gredkę, zawsze wierną Salonikowi Literackiemu. Podążyły jednak za nami: muzyka, piosenka, poetyckie słowa, wiedza i erudycja, wzajemna życzliwość, przyjaźń…
A to jak na jeden zwyczajny, wrześniowy wieczór – bardzo dużo…”

II Salonik

Odbył się 9 maja i był absolutnym Dniem Zwycięstwa nad nudą, brakiem pomysłu na życie, zwątpieniem w kreatywność człowieka. A wszystko dzięki Gościom Saloniku Literackiego: Marii Golance i Milusi Borkowskiej. Pierwsza pani przedstawiła szereg wierszy pięknych, zabawnych, pouczających, odgrywając aktorsko każdy z zapisanych przez siebie utworów. Sekundowała jej wiernie kilkuletnia wnuczka Magdusia. Maria Golanka, nie dość,
że ozdobiła głowy widowni oryginalnymi nakryciami, to jeszcze sama prezentowała kalejdoskop scenicznych strojów. W sali dziecięcej pachniał bez przyniesiony przez panią Teresę Orłowską – prezesa Stowarzyszenia Twórców Zagłębia Dąbrowskiego. Po twórczych emocjach odbył się skromny poczęstunek w saloniku SDB, któremu towarzyszyły kuluarowe rozmowy przy soku, herbacie, kawie. Artyści i zaproszeni goście otrzymali pamiątkowe dyplomy, żal było wychodzić z Ośrodka „Jesteśmy razem”. Wiele spośród obecnych osób obiecało rychły powrót siedziby SDB z nowymi przedsięwzięciami, z energią twórczą
i ciepłym uśmiechem.

III Salonik – Promocja książki „Całus i kopniak”
W sobotę 20 czerwca w Ośrodku SDB “Jesteśmy razem” odbyło sie pierwsze spotkanie promocyjne z gorącym wydaniem. Uroczystego otwarcia saloniku dokonała Prezes SDB p. Halina Rybak-Gredka. Obecni byli młodzi redaktorzy przeprowadzający wywiady – jak również wielu ich znanych rozmówców m.in. prof. Włodzimierz Wójcik, Paweł Barański, Wojciech Brzoska, Sławomir Matusz, Katarzyna Młynarczyk, Mirosława Pajewska, Paweł Sarna, Arkadiusz R. Skowron, Jerzy Suchanek.
Na ścianach saloniku prezentowały się prace młodych adeptów malarstwa i grafiki
z dąbrowskiego Liceum Sztuk pięknych im. T. Kantora. Były to prace koleżanek i kolegów Anny Frączek – realizatorki wystawy.
Olga Mek, Tomasz Florkiewicz, Arkadiusz Skowron, Adam Ulewicz przygotowali oprawę muzyczną , umilali czas gościom, tworzyli niepowtarzalną atmosferę.