Stowarzyszenie Dzieciom Będzina

Pomoc dzieciom i młodzieży z powiatu oraz miasta Będzin.


42-500 Będzin
ul. Modrzejowska 89
dzieciombedzina@interia.pl
tel.: (0-32) 761 82 54

KRS 0000219000
Organizacja Pożytku Publicznego


Nawigacja:


Pomoc materialna dla dzieci

Pomoc materialna dla dzieci polegała na realizacji projektów: “Czego potrzebujesz?”, “Brygada koszykowa”, “Bank podręczników”.

Czego potrzebujesz?

Opiekun(owie):

Rodzaju pożytku publicznego, jaki przynosi realizowane przedsięwzięcie to pomoc materialna dla potrzebujących dzieci i ich rodzin z miasta i powiatu Będzin.

Cel projektu:

 • pomoc rzeczowa,
 • dopłaty do akcji dożywiania w szkołach.

  Liczba rodzin : 60

  Przekazano dzieciom z wybranych rodzin z problemem bezrobocia ubrania, buty oraz produkty mleczne. Zrefundowano koszty obiadów w nagłym przypadku losowym (nagła śmierć ojca, bezrobotna matka) dla 3 rodzeństwa z MZS nr 3 w Będzinie.

  “Czego potrzebujesz?” – na tak zadane pytanie opiekunka tego projektu Anna Grzybek często otrzymywała odpowiedź -środki czystości.Na tej podstawie zorganizowała akcję pod nazwą “Zapach wiosny”. Życzenia świąteczne i środki czystości z “zapachem wiosny” zostały dostarczone do wielodzietnych rodzin w Będzinie.

   

  Brygada koszykowa

  Opiekun(owie):

  Pomysłodawcą projektu jest Halina Rybak Gredka.

  Rodzaj pożytku publicznego, jaki przynosi realizowane przedsięwzięcie:

  • pomoc materialna dla dzieci z rodzin dotkniętych bezrobociem, zubożeniem, dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych,
  • promowanie działalności charytatywnej , wymiana doświadczeń.

   Cel projektu:

   Program realizowany w przeddzień świąt Bożego Narodzenia, polegający na przygotowaniu koszyków z prowiantem dla dzieci i ich rodzin w trudnej sytuacji materialnej.

   Liczba uczestników : 250

   Udało się! 23 grudnia 2004 r. dostarczono prowiant do rodzin wielodzietnych z Będzina i okolic. Zgromadzona żywność (wędliny, sery, owoce, słodycze, soki) była zapakowana w kosze świąteczne i dostarczona do 40 domów.

   Najpiękniejszy efekt tej akcji to twarz dziecka zmieniająca się ze smutnej w radosną. Niektóre miały łzy w oczach. My też...

   Życzenia świąteczne i środki czystości z “zapachem wiosny” dla rodzin wielodzietnych od Stowarzyszenia, to kolejny wymiar tej akcji przed świętami Wielkanocnymi.

    

   Bank podręczników

   Opiekun(owie):

   Rodzaju pożytku publicznego, jaki przynosi realizowane przedsięwzięcie to wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz pomoc materialna dla dzieci z rodzin dotkniętych bezrobociem, zubożeniem, dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych.

   Cel projektu:

   Gromadzenie podręczników do biblioteki Stowarzyszenia i wypożyczaniu ich dzieciom tego potrzebującym.

   Liczba uczestników : 60

   Pozyskano z wydawnictw: język angielski- 20 kompletów , język rosyjski- 10 szt. i wypożyczono uczestnikom kursów językowych, pozyskano także używane podręczniki i lektury szkolne dla indywidualnych uczniów. Gromadziliśmy podręczniki na “akcję czerwcową”, która jednak nie została uwieńczona pełnym sukcesem. Ponad 200 podręczników zebranych przez Bogumiłę Dudyńską został przekazany dla Szkoły Podstawowej nr 6.