Stowarzyszenie Dzieciom Będzina

Pomoc dzieciom i młodzieży z powiatu oraz miasta Będzin.


42-500 Będzin
ul. Modrzejowska 89
dzieciombedzina@interia.pl
tel.: (0-32) 761 82 54

KRS 0000219000
Organizacja Pożytku Publicznego


Nawigacja:


Sławomir Brodziński

Ma 42 lata. Od urodzenia jest mieszkańcem Będzina, od 34 lat mieszka na Syberce przy ul. Skalskiego. Żona Joanna jest germanistą i pracuje w gimnazjum w Katowicach. Córka Maja urodziła się 28 września 2010 roku.
Edukował się w Szkole Podstawowej nr 11 im. Władysława Broniewskiego (choć przez pierwsze 2 miesiące klasy I uczęszczał do nieistniejącej już Szkoły Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza) i w III Liceum Ogólnokształcącym im. Waltera Szolca (dziś im. Cypriana Kamila Norwida).
Jest politologiem i dziennikarzem, absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1993). Wykształcenie uzupełnił dodatkowo w ramach studiów podyplomowych z zakresu prawa samorządu terytorialnego w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (2000) oraz zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego w procesie integracji europejskiej w Akademii Ekonomicznej w Krakowie (2001 – dziś Uniwersytet Ekonomiczny). Ukończył również studia podyplomowe „Życie i myśl Jana Pawła II” w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie (2006). Jest także absolwentem Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie oraz Krajowego Centrum Edukacji Europejskiej w Warszawie. Po zakończeniu studiów magisterskich był słuchaczem Studium Doktoranckiego na kierunku politologia na Uniwersytecie Śląskim. Zdobyte wykształcenie wykorzystał później praktycznie prowadząc zajęcia dydaktyczne w ramach Studium Doktoranckiego na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego oraz z przedmiotu “Zarządzanie samorządem terytorialnym w procesie integracji Polski z Unią Europejską” w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
Jest pracownikiem samorządowym. W latach 2000–2003 pracował w Starostwie Powiatowym w Będzinie. Przez dwa lata był Naczelnikiem Wydziału, Rozwoju, Kultury i Promocji, a przez rok Sekretarzem Powiatu Będzińskiego. Od 2003 roku pracuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, gdzie jest Dyrektorem Kancelarii Sejmiku Województwa.
Jest działaczem społecznym stale związanym z lewicą demokratyczną. W latach 1990–1999 był członkiem Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej, a od 1999 roku jest członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Należy także do organizacji społecznych o charakterze lokalnym i ogólnopolskim: Towarzystwa Przyjaciół Będzina (od 1999 roku), Stowarzyszenia Dzieciom Będzina (od 2006 roku), Stowarzyszenia Rzeczpospolita Obywatelska (od 2008 roku), Stowarzyszenia „Ratujmy Kościół na Górce” (od 2008 roku) i Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego (od 2009 roku). Od 2009 roku jest członkiem honorowym Klubu Absolwenta przy Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Będzinie. W 2001 roku otrzymał Odznakę za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych.
Jest radnym Rady Miejskiej w Będzinie od 1994 roku. W latach 1994–1996 był członkiem Zarządu Miasta Będzina, a w latach 1994–1998 delegatem do Sejmiku Samorządowego Województwa Katowickiego. W latach 1998–2006 był Przewodniczącym Rady Miejskiej. Zorganizował wówczas 114 sesji, w czasie których jako jeden z radnych podjął 1402 uchwały, współdecydując o najważniejszych sprawach miasta i jego mieszkańców. Za działalność na rzecz społeczności lokalnej został w 2005 roku odznaczony przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego Brązowym Krzyżem Zasługi. Od 2002 roku jest członkiem Komisji Integracji Europejskiej Związku Miast Polskich, a od 2007 roku jej Wiceprzewodniczącym. Należy też do Komisji Ustrojowej Związku.

« powrót